Intelligente løsninger gennem 60 år

BROENs grundlægger, Poul Broen, var iværksætter med innovative, kreative og visionære tanker.

Poul Broen opfandt en skylleventil med spareskyl. En effektiv opfindelse, som vi i dag finder på alle toiletter. Det førte til udviklingen af et program af sanitetsfittings og -haner i 1950’erne – bl.a. BROEN BALLOFIX® kugleventilen.
                                                   
Også i dag er BROEN en innovativ og værdiskabende samarbejds-partner, som fortsat udvikler og forbedrer produkter, der optimerer brugen af naturens ressourcer.

Rent drikkevand - fra vandværk til vandhane

Dansk drikkevand er rent og godt - og det skal vandet være lige fra vandværk frem til vandhanerne. For at fastholde den høje kvalitet på drikkevandet er det afgørende at have fokus på kvalitet og sikkerhed i hele sit ledningsnet og på alle komponent-er. Systemet skal bygges præcist op, så flowet bliver optimalt og styringen præcis.

Rørinstallationer

Rørinstallationer til drikkevandsinstallationer er vigtige for sikring af rent drikkevand. Forudsætningen er, at der dimensioneres korrekt og vælges installationer, som kan levere netop den komfort, der ønskes.

Korrekt valg af ventiler er en af de væsentligste grunde til at få et driftsoptimalt system, hvor service kan udføres uden større gener for brugerne. Her tilbyder BROEN forskellige system-muligheder som f.eks. BALLOFIX og FILTERFIX, læs mere om produkterne via produktvisningen i højre side.

 

WALLOFIX
Det fleksible rør-i-rør system.
BALLOFIX
Serviceventil til placering foran
installationsgenstande.
FILTERFIX
Serviceventil med filter til placering foran snavsfølsomme installationsgenstande.

 

Læs mere om WALLOFIX

 

Læs mere om BALLOFIX

 

Læs mere om FILTERFIX

 

 

 

 

 

 

 


Læs mere

Kolby & Søn A/S tilbyder professionel udførelse af stål-, smede-, VVS- og blikkenslagerarbejde. Vores 30 års erfaring og ekspertise sikrer kunderne en kvalitetsløsning.

Læs mere om: Blikkenslager, VVS-installatør, ståltrapper, dæksler til brønde og septiktanke, Opsætning af tagrende, Gulvvarme, Totalentreprise, Udskiftning af oliefyr, Facaderenovering, Gasfyr, VVS Frederikssund